Att fånga Lekebergs själ - en intervju med Jessica Nolin

Jessica Nolin.

Vad är själen i Lekeberg, en relativt ung kommun i Örebro län? Det har Jessica Nolin undersökt i sin C-uppsats i Kulturgeografi på Örebro Universitet. Vi har intervjuat Jessica för att höra mer om hennes arbete med "Att fånga Lekebergs själ - en tillämpning av cultural planning i Lekebergs kommun".

Bli medlem i vår rikstäckande förening

Hund i snö.

Cultural Planning Laboratory har avslutat sin första fas. För att ta tillvara den kunskapsplattform som laboratoriet inneburit har vi därför bildat en riksförening. Nu kan du som enskild person, eller ditt företag, kommun eller organisation, bli medlem för att stödja arbetet med metoden!

Missa inte konferensen Nordic Urban Laboratory 2016

CPL logo

Missa inte konferensen Nordic Urban Laboratory 2016!

Nu var det ett tag sedan det kom något nyhetsbrev från Cultural Planning Laboratory, men det innebär inte att det inte sker saker.

CPL har medverkat till att den andra nordiska konferensen om cultural planning kommer till stånd. Den första ägde rum i Köpenhamn 2014 under tre intensiva dagar och var både välbesökt och intressant.

Nu är det dags igen. Den 6-8 april äger Nordic Urban Laboratory  2016 rum i Borås och Göteborg.

Under tre dagar får du en möjlighet att få ta del av cultural planning initiativ runt om i Norden och Europa.  Nordic Urban Laboratory presenterar  metoder, processer och verktyg  som gör det möjligt att arbeta med kultur som en integrerad del av planering och utveckling av stadsdelar, kommuner och städer.

Dessa tre dagar erbjuder en överblick över aktuella trender inom området och visar hur urban utveckling och kulturella processer kan samverka.

Tag chansen att ta del av intressanta föreläsare och delta i workshops!

Christina Hjorth
christina.hjorth@comhem.se
0705-59 10 03

Nordic Urban Laboratory logo

Nordic Urban Laboratory 2016

Register now to take part in the second Nordic Urban Laboratory gathering in Borås/Gothenburg 6-8 April.

Three days to get an overview of cultural planning initiatives in Europe and Norden. Get to know the methods, the processes and the tools needed to work with cul­ture as an integral part of planning and development of neighborhoods, rural communities and cities.

For more information, please download attached conference program.
 
To register: http://www.trippus.net/urbanlaboratory

For more information: http://www.vgregion.se/kultur/nordicurbanlab

Practical information:: Participation for three days, 1000 SEK, (NGO, students and artists 500 SEK). The fee covers participation, lunch and dinner during the conference.

Se programmet i PDF-format.

Växjö kommun på gång med Cultural planning

Växjö kommun vill öka medborgarnas inflytande i stadsplaneringen och genomför 2016 en Cultural planning-process. Genom det regionala projektet ”Kulturella noder och regional utveckling” är förhoppningen att fler kommuner i regionen vill docka på egna processer och samverka. Ett seminarium anordnas den 4 mars med titeln Hur arbetar vi tvärsektoriellt i den offentliga samhällsplaneringen?

Kultur men hur – ny studie?

Sara Ekelund har gjort ett examensarbete vid Blekinge Tekniska Högskola med titeln "Kultur men hur?"

Studien har genom en fallstudie av Tjörns kommun studerat om cultural planning kan vara en användbar metod för att förbättra medborgarnas deltagande och inflytande i den översiktliga planeringen.

Studien visar att Tjörns kommun har nått fler människor genom tillämpningen av cultural planning-metoden vid en jämförelse mellan antalet medborgare som lämnade synpunkter vid samråd och utställning och de som medverkade genom övriga dialogaktiviteter som kommunen genomförde. Tillämpningen av cultural planning har bidragit till att de frågor som varit viktigast för medborgarna fått en betydande påverkan på översiktsplanen.

Översiktsplaneprocessen har haft många inslag av kommunikativ planering även om den representativa demokratin utgjort ramen. Studien visar att i det studerade fallet har cultural planningmetoden bidragit till att medborgarnas deltagande och inflytande i översiktsplaneprocessen förbättrats i jämförelse med om endast de enligt plan-och bygglagen lagstadgade formerna av medborgardeltagande ägt rum.
 

Kultur i Väst: Samverkan är vårt förnamn

Omslag på Samverkan-skrift från Kultur i Väst.

I en ny rapport har Kultur i Väst genomfört en kartläggning och analys av det strategiska kulturarbetet i regionen.

Rapport från Nordic Urban Camp den 21-23 maj 2014

Metropolis 2014 logotyp.

Chrsistina Hjorth rapporterar från Nordic Urban Camp i Köpenhamn den 21-23 maj 2014.

Erfarenheter från tre år med CPL - läs rapporten

Omslag på rapporten om cpl.

Nu är rapporten om CPLs första tre år klar. Rapporten visar att ett väl genomfört förankringsarbete är A och O för en lyckad process.