Nationella nätverket

Nationella nätverket bildades 2007 under den så kallade Tylösandsveckan. Initiativtagare var Kerstin Lundberg, SKL, och Erika Månsson, Kronobergs läns landsting.

Eftersom intresset för att veta mer om cultural planning var stort så beslöt man att bilda ett nätverk för att skapa ett forum där intresserade skulle kunna mötas och få mer kunskap och utbyta idéer. Nätverket har sedan dess träffats två gånger per år på olika platser i Sverige. I år blev vårmötet för första gången också ett nordiskt möte, vilket blev så bra och välbesökt att det troligen upprepas nästa vår 2013.

Nätverksmötet i april 2012 på Göteborgs Stadsmuseum.
Cornelia Lönnroth, museichef på Göteborgs stadsmuseum, talar på nätverksträffen i april 2012.

Till hösten träffas nätverket den 1-2 november i Uppsala. Nätverket är till för de kommuner som vill arbeta med metoden men är också öppet för andra intresserade. Det kostar inget att bli medlem men man betalar en konferenskostnad för de möten man deltar i.

Nätverket ordnade också ett mer än fullsatt internationellt seminarium om cultural planning hösten 2009 i Stockholm.

Boken "Att fånga platsens själ" kom till på grund av en efterfrågan från nationella nätverket och finansierades av SKL, Framtidens kultur och Kulturrådet. Du kan beställa boken eller ladda ner den.