För mötesplatser och industrimiljöer i Borås

Bengt WahlgrenVem är du?

- Jag heter Bengt Wahlgren (FP) och är ordförande för kulturnämnden i Borås.

Vilka möjligheter ser du med cultural planning som metod ur ett generellt perspektiv?

- Jag tror att cultural planning kan tillföra en viktig dimension i samhällsplaneringen.

Vilka möjligheter ser du med de två stadsdelar som Borås ska arbeta med (Norrby och Rydboholm)?

- För Norrby ser jag cultural planning som ett viktigt inslag i arbetet med integrationen av invandrare i ett mycket invandrartätt område i staden. Träffpunkter och mötesplatser med många olika aktiviteter för alla som bor och vistas på Norrby kommer säkert att få stor betydelse.

- För Rydboholm är utgångspunkten att vi har en mycket intressant och bevaransvärd gammal industrimiljö, som behöver planeras, struktureras, utvecklas, eventuellt med ny bostadsbebyggelse. Här finns en stor potential och ett stort intresse från ortsbefolkningen.

Hur kan arbetet organiseras så att det överlever politiska förändringar och tjänstemannaförändringar? Hur skapar man en hållbar utveckling?

- Vi har strävat efter och lyckats att nå politisk enighet över blockgränserna angående cultural planning. Kulturnämndens politiker och tjänstemän har fört in begreppet i kommunens planeringsarbete, men i ganska liten skala.

Ser du något speciellt projekt som kan få central betydelse i arbetet?

- Ett förutsättningslöst arbete med de två projekt som vi har startat får visa hur vi kan utveckla metoden i vår kommun.