Bred kartläggning på gång på Norrby, Borås

Vi har tidigare pratat med Bengt Wahlgren (FP) som är ordförande för kulturnämnden i Borås inför stadens arbete med cultural planning. De två stadsdelar som skulle komma ifråga var Norrby och Rydboholm, där han beskrev målsättningen med arbetet på Norrby så här:

- För Norrby ser jag cultural planning som ett viktigt inslag i arbetet med integrationen av invandrare i ett mycket invandrartätt område i staden. Träffpunkter och mötesplatser med många olika aktiviteter för alla som bor och vistas på Norrby kommer säkert att få stor betydelse.

Nu har den processen nått till steg två i metodens nio steg, mappingen, det vill säga en insamling av kunskap och kartläggning av de resurser som finns. Vi fick en pratstund med Britt-Inger Lindqvist, enhetschef på Stadsbiblioteket i Borås och projektledare för detta arbete, som berättar att man i första skedet av mappingen vänder sig till barn och unga.

Britt-Inger Lindqvist. Foto: Christina Hjorth.- Vi samarbetar med Norrby familjecentral, där det bland annat finns barnmorska och barnskötare, men även bibliotekarie. De får ofta en nära relation med "sina" mammor, för det är oftast mammorna som kommer dit. Vi bestämde i samråd med dem att de väver in de tre frågor som vi formulerat i sina samtal med besökarna, nämligen: Vilken är den trevligaste platser på Norrby, vilken är den otrevligaste eller fulaste, och vad önskar du skulle finnas på Norrby.

- På familjecentralen är de nästan klara med mappingen och de har fått in många intressanta synpunkter.

Kartläggningen sker även på Mötesplats Norrby, som är ett medborgarkontor med kafé, bibliotek med mera där det arrangeras verksamhet främst för vuxna. Det kom till för ett och ett halvt år sedan i samverkan mellan kommundelsnämnden, kulturnämnden och det kommunala bostadsbolaget. Där kommer samma frågor att ställas till besökarna men de kommer i stället få möjlighet att svara med fotografier, som de antingen tar själva med sin mobil eller kamera.

- Vi kommer även att ha engångskameror till utlåning. Därefter ställer vi ut bilderna allt eftersom svaren kommer in, vilket förhoppningsvis inspirerar fler människor till att delta.

På fritidsgården ska de använda en metod som tidigare använts i Århus. De kopierar upp en karta över området i stort format och ungdomssamordnaren sitter sedan tillsammans med besökarna och prickar ut var de dåliga och bra ställena i stadsdelen finns.

- Vi har också med oss en låg-mellan-högstadieskola, Särlaskolan. Mapping-arbetet där sker i samarbete med KLIV-projektet, som handlar om att integrera kulturen i skolan. Det är de lärare som är engagerade i KLIV som åtagit sig att arbeta med detta. (Läs mer om Särlaskolans arbete med KLIV.)

Britt-Inger berättar att de redan gjort en stor del av inventeringen genom att använda den kunskap som finns i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har en stor bredd och engagerade medlemmar som har en avgörande roll för att processen går framåt.

- Vi har också varit med på trygghetsvandringar, pratat med personal på olika ställen i stadsdelen och så har vi använt oss av en avhandling om Norrby från 2007, "Bra läge men dåligt rykte : En jämförande historisk studie av tre stadsdelar i Borås, Eskilstuna och Gävle".

Vad händer nu?

- Vi fortsätter med kartläggningen under hela våren och vi hoppas få in allt material senast i april. Sen ska vi sammanställa allt.

Tanken är sedan att samarbeta med bostadsbolaget och de många affärerna och andra näringsidkare på Norrby för att nå ännu fler av medborgarna. Materialet kommer att presenteras och förhoppningsvis leda till samtal om stadsdelen.

- Vi har ägnat mycket tid åt att försöka ha koll på andra processer i stadsdelen och kommunen. Metoden kräver mycket tid och att man är envis, men det är också en metod som befrämjar att man knyter kontakter på bredden i kommunen.

En student från bibliotekshögskolan i Borås ska nu följa bibliotekets roll i arbetet med cultural planning för sitt mastersarbete. Som ännu en resurs i arbetet deltar nu även personal från Kultur i Väst och Västarvet.

- Och sist, men inte minst, är Cultural Planning Laboratory och Christina Hjorth ett oundgänglig stöd.

Mer information