Hej Jimmy Alm, hur går det i Färgelanda?

Jimmy Alm är kulturassistent i Färgelanda. När vi ringer upp honom för att höra hur det går i kommunen, betonar han vikten av att arbetet med cultural planning blir tvärsektoriellt.

Jimmy Alm.Vem är du?

- Jag har en bakgrund i det fria kulturlivet i Göteborg och har läst på Kulturverkstan. Jag började arbeta för Färgelanda kommun våren 2010 som vikarierande kulturassistent. Nu i höst arbetar jag 20 procent med framför allt cultural planning.

Varför har Färgelanda valt att arbeta med cultural planning?

- Lina Vikerborn, som jag vikarierade för, deltog i en konferens i Göteborg där cultural planning nämndes, lite i förbigående. Det verkade dock vara en bra metod, så hon berättade för min chef som också gick igång på metoden. Därefter arrangerades en cultural planning-konferens i Färgelanda. Det ledde till att vi blev inbjudna till nätverket Cultural Planning Laboratory. Jag hade arbetat lite med metoden på ett teoretiskt plan under Kulturverkstan-tiden. Det var spännande att komma hit till Färgelanda och uppleva att kommunen ville arbeta med det.

Plastpåsa. Foto: Jimmy Alm.

"På ett poetiskt plan tänker jag mig att det här är Cultural Planning - att plötsligt bli medveten om att en plastpåse kan användas på ett helt annat sätt än avsett. Att den i rätt ljus och rätt placerad, kan vara vacker." (Foto: Jimmy Alm)

Hur har ni arbetat med metoden?

- Vi har inte riktigt kommit igång tyvärr. Det har varit en politiskt turbulent tid, och svårt att få till den struktur som krävs för att på allvar säga att vi kommit igång. Vi saknar fortfarande en styrgrupp, så vi kommer att ha ett möte med politikerna i början av september. Antingen måste vi arbeta med metoden över alla sektorer och ha stöd från politiken, eller så har vi inte rätt förutsättningar för att arbeta med cultural planning som metod.

- Det är nog vår viktigaste erfarenhet, hur centralt det är att få till det tvärsektoriella arbetet för att verkligen kunna arbeta med cultural planning.

Huset. Foto: Jimmy Alm.

"Som med plastpåsen är det här huset en skamfläck för många som bor i min by, Stigen. Jag tycker det är ett av de finaste husen i Färgelanda kommun och tänker mig att det är en resurs. Allt handlar om att sätta saker i rätt sammanhang och därigenom fylla det med mening." (Foto: Jimmy Alm)

Mer om Färgelandas arbete.