Graffiti i Mariestad

Cultural Planning Laboratory inleder här vår intervjurunda i regionen. Vi är nyfikna på vad som händer i de olika kommunerna och vad cultural planning betyder och kan betyda för utvecklingsarbetet. Först ut är Maria Henriksson i Mariestad.

Vem är du?
- Jag är chef för kulturförvaltningen i Mariestad.

Graffiti Mariestad - sprejmålad siloKan du berätta något om ert graffiti-projekt?
- Sommaren 2010 genomförde vi projektet Graffiti Mariestad. Konstnären Carolina Falkholt fick i uppdrag att måla graffiti på en hel silo som skulle rivas nere i hamnen. I hennes uppgifter ingick också att involvera och kommunicera med allmänheten.
- Projektet blev en otrolig framgång. Det var väldigt spännande att se vad som hände med människorna och inställningen till projektet under de åtta sommarveckor som projektet ägde rum. Från början var det nästan upploppsstämning, folk var oerhört provocerade. I slutet gick pensionärerna förbi och tyckte att det var synd att silon skulle rivas "nu när den bivit så fin".
- Jag har därefter funderat mycket på processens betydelse för lärande. Jag vill därför de kommande fem åren arbeta med kultur i stora projekt. Det ska vara sociala projekt som kan involvera många olika grupper och där redskapet är samtidskonsten. Jag är väldigt nyfiken på vad dessa projekt får för inverkan på olika strukturer, vad vi lär oss och vilka idéer som utvecklas när vi går in i nya processer. Kan dessa projekt stimulera kreativa processer i stort? Vad gör det med invånarnas självbild oh omgivningens syn på kommunen?

Varför är ni med i Cultural Planning Laboratory?
- Mariestads kommun kan inte längre leva på sin historia som residens- och industristad. Kommunen måste hitta nya kreativa vägar där sysselsättning och företagsetablering är två stora utmaningar. Vi behöver göra en djupanalys och sedan välja väg. Vår problematik är perfekt för CPL.