Skara tar cultural planning till hjälp för att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program

Jan-Erik AugustssonSkara kommun ska ta fram ett nytt kulturpolitiskt program och valde då cultural planning som metod. Vi ställde några frågor till projektledaren Jan-Erik Augustsson.

Vem är du?

- Jag är född 1950, docent i arkeologi och före detta länsmuseichef i Skara. Nu är jag anställd på Skara kommun, bland annat som projektledare för cultural planning-arbetet.

Hur arbetar ni i Skara med cultural planning?

- Vi ska ta fram ett nytt kulturpolitiskt program för Skara kommun för 2011–2014, och använder då cultural planning som metod. Vi valde cultural planning eftersom det breda anslaget ligger rätt i tiden och är relevant för medborgarna. Vi använder oss av metodens vidgade kulturbegrepp och gör en vid "mapping" av kommunens kulturella resurser. Flera nämnder deltar i det arbetet.

- Vi är med i nätverket Cultural planning laboratory för att det är ett bra sätt att lära av varandra.

Björndammen i Skara.

Björndammen i Skara.

Uppdragsgivare i Skara är kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen. Styrgrupp för arbetet är kultur- och fritidsnämndens presidium och barn- och utbildningsnämndens presidium är adjungerade. De tjänstemän som deltar är förvaltningschefen för kultur och samhällsbyggnad, projektledare, kultursekreterare, bibliotekschefen, turistchef Marie Wennerholm samt tjänstemän från kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret.