Att arbeta tillsammans i Tanum

Eva Pettersson, kulturchef i Tanums kommunVem är du?

- Jag heter Eva Pettersson och är kultur- och fritidschef i Tanums kommun.

Hur arbetar ni i Tanum med cultural planning?

- Vi har en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp bestående av mig, Camilla Mole Björk, som är planeringsarktitekt, och Elin Johannesson från biblioteket. Vi är precis klara med arbetet att plantera tanken om cultural planning. I vårt förslag föreslår vi en projekttjänst och en tidsperiod för arbetet med mapping inför en ny översiktsplan. För oss är den gränsöverskridande arbetsformen inget nytt eftersom vi även tidigare har arbetat med förvaltningsöverskridande projekt.

- Ärendet kommer att komma upp bos barn- och ungdomsnämnden samt i miljö- och byggnämnden i september. Om förslaget antas sätter vi igång med mappingen och då den är genomförd ska den vara underlag för nya beslut om vad som behöver göras.

Varför arbetar ni med cultural planning?

- I vår skiss talar vi om tre saker: att vi vill arbeta tvärsektoriellt, att det handlar om samhällsplanering och att vi ska hitta en närmare väg mellan politiker, tjänstemän och medborgare. Vi vill hitta vägar att arbeta tillsammans och ett sätt att prata med medborgarna.

- Konkret vill vi använda metoden i arbetet med att ta fram en översiktsplan år 2012. I mappingsprocessen vill vi undersöka de stora olikheter och skillnader vi har i kommunen, det vill säga Tanums många sidor. Vi har en enorm styrka i alla kulturarbetare och konstnärer vi har i kommunen, det är flera hundra stycken.

Varför är ni med i Cultural Planning Laboratory, CPL?

- Det är ett sätt och att få stöd och hjälp, någon att fråga och att ingå i ett nätverk. Cultural planning är en metod där förståelsen för processen kan ta lång tid, och vi har fått ett stort stöd i att förklara metoden för politikerna i kommunen.

Tanum.

Mer information