Från Sveriges möbelcentrum till INREDIA

Pelle Ekholm"Tibro - Sveriges möbelcentrum!" står det vid infarten till Tibro. Kommer den skylten att finnas kvar om fem år? Vem kan bättre svara på det än Pelle Ekholm i Tibro kommun.

Vem är du?

- Jag är sedan nästan 10 år kultur- och fritidschef i Tibro.

Kan du berätta om ert visionsarbete och INREDIA?

- Tibro kommun har genomfört ett visionsarbete med brett deltagande från näringsliv, föreningar, enskilda och kommun. En av de bärande bitarna i visionen är "Tibro skapar miljöer som sticker ut”. Två strategier har arbetats fram, näringsliv och boende, där det stora målet i den förstnämnda är att gå från att vara ”Sveriges Möbelcentrum” till ”en mötesplats för världens inredare”.

- Som en del i förverkligandet har vi arbetat fram ett koncept, INREDIA, som skall bli den gemensamma nämnaren för både näringsliv och kommun. INREDIA är dels en byggnad (en gammal skjortfabrik) som innehåller ett besökscentrum, restaurang, utställning och en större möteslokal. Besökscentrum, InTibro, ska var en ingång i Tibro oavsett vilken besökare jag är och kunna ge service till såväl företag, enskilda, föreningar och Tibro kommun. Utställningen, som görs tillsammans med 15 företag och kommunen skall spegla nutid, dåtid och framtid med tonvikt på inredning, möbler och design. Besökarna skall ges inspiration och förståelse för möbler och inredning samt design.

Inredia

- Förutom denna byggnad innefattar konceptet allt annat som finns eller skall finnas i Tibro för att bli en mötesplats för världens inredare. Några exempel är utbildningar, akademi, företag, bostadsområden med mera. INREDIA är ett stort samverkansprojekt med många olika aktörer. Invigning beräknas ske om ett år för att sedan utvecklas enligt den vision som finns till 2017. Inom de närmaste åren måste vi blicka lägre bort i tiden och utveckla nuvarande vision.

Varför är ni med i Cultural Planning Laboratory, CPL?

- Vi tror att CPL kan hjälpa oss att komma vidare i såväl processen med INREDIA som i arbetet med en gestaltningsplan, vilken kommer att göras under kommande år. Den kommer att göras över visas delar i Tibro. Där kommer CPL och metoden att vara ett stort stöd.

Läs mer om INREDIA på Tibro kommuns hemsida.