Med cultural planning som ett verktyg för medborgarinflytande

Tinna HarlingMed hjälp av cultural planning tar Tjörns kommun fram en ny översiktsplan. Till sin hjälp tar de medborgarna - och deras syn på vad som är unikt med ön.

Vem är du?

- Jag heter Tinna Harling och jobbar som planarkitekt i Tjörns kommun sedan 5 år tillbaka. Jag är mycket intresserad av att jobba med kommunikation och tycker att kontakten med medborgarna är en väldigt viktig del av mitt arbete.

Hur arbetar ni med cultural planning?

- Jag skulle vilja ta vårt pågående arbete med en ny översiktsplan for Tjörns kommun som exempel på hur man kan arbeta med cultural planning. Att ta reda på vad det är som gör Tjörn unikt, och framför allt att ta vara på medborgarnas kunskap och bild av sin ö och sedan förstärka det i översiktsplanen, är en intressant utmaning.

- Jag jobbar med översiktplanen som "projektledare" sedan ett halvår tillbaka och fick som utgångspunkt att arbeta enligt cultural planning-metoden. Maria Bäckersten från kultur- och fritidsförvaltningen ingår som en av tio i den arbetsgrupp som tillsammans med mig tar fram den samrådshandling som ska ut på samråd våren 2011.

- Vi har gemensamt med arbetsgruppen kommit fram till att det var viktigt att ta in medborgarnas synpunkter innan samrådet, som traditionellt är det forum som används för kommunikation med medborgarna. Vi bjöd därför in till något vi kallade "Medborgarnas utställning" i slutet av november. Detta gjorde vi i samarbete med HDK och två av deras elever (Louise Ahlgren & Manilla Shillingford från Business & Design, läs sidan 20 och framåt i deras dokumentation).

Medborgarutställning på Tjörn.

Från workshopdelen av "Medborgarnas utställning" där Tjörnborna på ett A5-ark fick tala om vad de tycker är unikt med deras kommun.

- I utställningen fick medborgarna på ett A5-ark visa vad de tycker är unikt med Tjörn. Materialet visades sedan på ett vernissage den 28 november, men det finns fortfarande en möjlighet att lämna in bidrag och dessa visas på vårt bibliotek i kommunhuset i Skärhamn.

- Vi har även lagt ut en enkät på vår hemsida som också ligger ute tilll slutet av februari. Denna enkät kan även fyllas i på papper, för den grupp som inte har tillgång till internet. Vi har vänt oss särskilt till skolor och ålderdomshem för att få svar från en varierad grupp. Frågarna går ut på att man som medborgare får säga vad man tycker är unikt för Tjörn, vad man är stolt över, vad man skäms över och så vidare.

Varför är ni med i Cultural Planning Laboratory, CPL?

- Det var ju ett politiskt beslut, men jag förstår det som att man som politiker ville ta tillvara de unika kulturella tillgångar som finns på Tjörn. Benita Nilsson (ordförande i kultur- och fritidsnämnden), som drev frågan, förklarar CPL som att lägga örat till marken och lyssna. Vi på planavdelningen har redan tidigare jobbat väldigt aktivt med workshops och andra former av medborgardialoger, och tycker nog allihop att det ar fantastiskt att få ett politiskt beslut att jobba mer aktivt med frågan.

- Personligen ser jag CPL som ett viktigt demokrativerktyg och tror mycket på de ideer som är CPL:s utgångspunkter. Tjörn har oerhört stora värden i form av unika byggnader och en unik historia och jag tror att kommunen kan utvecklas och stärkas genom att jobba med CPL.

Medborgarnas bilder av det unika med Tjörn presenterades sedan på ett vernissage.

Medborgarnas beskrivningar av det unika med Tjörn presenterades på ett vernissage.