Nu börjar vi!

I dagarna har vi skickat inbjudan till en gemensam styrgrupp för Norrby och Rydboholm. Styrgruppen består av ledande politiker från både Stadsdelsnämnd Väster och Kulturförvaltningen samt stadsarkiteketen, samhällsplaneringssekreteraren och projektledarna. Första träffen är planerad till 2 mars.

Arbetsgrupper för respektive område håller på att bildas.