Vår egen folder

Nu har vi fått klart vår egen folder som informerar om Cultural planning på Tjörn. Denna finns nu att hämta i vårt medborgarkontor och sprids via styrgrupp och enskilda ut i kommunen.

Studentarbete på Tjörn

Fr o m våren 2010 har Tjörns kommun ett samarbet med studenter från HDK (högskolan för Design och konsthantverk vid GU). Studenterna har hittills genomfört två uppgifter. Den första berörde Cultural planning bland unga, den andra handlade om att få fram medborgarnas bild av Tjörn.

Dialoggruppsarbete med alla chefer i Tjörns kommun

Ledarforum i Tjörn kommun är ett forum som träffas 3-4 tillfällen/år för att få information och utbildning i olika frågor. Dessutom är dessa chefer indelade i sk dialoggrupper som får arbeta med olika teman/frågor under året. Dessa dialoggrupper leds av förvaltningschef och består av 5-10 personer.

Barometer

I samband med att vi visade vår pecha kucha så gjorde vi också en enkel enkät. Vi gjorde en barometer som på ett snabbt och enkelt sätt skulle ge oss lite indikationer på företeelser, orter mm som vi tog fram från Tjörn. Vi valde slumpvis ut 11 st sådana. (varför det blev 11 vet vi inte riktigt...)

Catch-up [kéttj:úpp]

Alla vet väl vad den sk ketchup-effekten är, eller hur? Man skakar och skakar och så plötsligt kommer allt nästan på en gång! Så ville vi presentera vår Cultural planning-arbete. Plötsligt och på en gång...men inte för mycket!