Styrelse


Ordförande Christina Hjorth, 0705-59 10 03. Konsult. Tidigare projektledare för Cultural Planning Laboratory.

Marianna Andersson.
Kassör Marianna Andersson. Marianna är ansvarig för kulturområdet i Fyrbodals kommunalförbund.

Simon Roos
Sekreterare Simon Roos
. Projektledare Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen.

Kerstin Lundberg
Kerstin Lundberg
, Uppsala, initiativtagare till Nationella nätverket för cultural planning, tidigare anställd på SKL.

Britt-Inger Lindqvist.
Britt-Inger Lindqvist
. Enhetschef, Stadsbiblioteket, Borås stad. Projeltledare för cultural planning-arbetet i Norrby, Borås.

Torbjörn Lindström.
Torbjörn Lindström
, chef Slöjd i Väst, Västarvet.

Marie Bergdahl.
Marie Bergdahl, konsult cultural planning och samhällsutvecklare Tjörns kommun.

Suppleanter

Ulrika Wallin
Ulrica Wallin
, Konsulent på Kultur i Väst. Arbetar med kommunkonsultationer och ABM.

Erica Månsson, kulturchef i Växjö. Initiativtagare till Nationella nätverket för cultural planning.

Webbredaktör

Hemsidan administreras av Staffan Melin/Oscillator, 070-4876 250.

Kontaktformulär

Du kan också lämna ett meddelande med hjälp av kontaktformuläret nedan.

CAPTCHA
Den här frågan finns för att ta reda på om du är en människa och för att undika spam.
Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som finns i bilden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.