Kultur i Väst: Samverkan är vårt förnamn

”Samverkan är vårt förnamn” är namnet på en rykande färsk rapport från Kultur i Väst som belyser hur kommuner i Västra Götalandsregionen ser på kulturens roll i samhällsutvecklingen.

Kultur i Väst har genomfört olika kartläggningar i regionen av strategiskt kulturarbete, kulturplaner, gjort djupintervjuer och redogör också i ett kapitel för den rapport som Cultural Planning Laboratory gjort om arbetet med elva kommuner. Resultatet är en intressant nulägesanalys som ger en unik inblick i kommunernas arbete och förhållningssätt.

Rapporten innehåller också en analyserande text av Jenny Johannisson, docent på Högskolan i Borås, med lång erfarenhet av det kulturpolitiska fältet. Hon påpekar bland annat att kommunernas roll blir alltmer att lyfta fram det unika och särskiljande.