Nationell nätverksträff i november

 Jeanette Wetterström).

Den 1-2 november 2012 stod Kultur i länet värd för höstens möte med Nationella nätverket för Cultural Planning. I nätverket ingår för kommuner, regioner/landsting samt andra aktörer som arbetar med eller planerar att arbeta med cultural planning.

Nu finns de flesta föreläsarnas presentationer samt ett översiktligt referat från nätverksträffen tillgängligt.