Rapport från Nordic Urban Camp den 21-23 maj 2014

Den 21–23 maj samlades cirka 180 engagerade urbanister, konstnärer, tjänstemän, arkitekter, forskare och politiker på Refshalöen i Köpenhamn för ett tre-dagars seminarium. Tre händelser hade blivit en - Metropolis Laboratory som äger rum vartannat år och arrangerades för femte gången inrymde denna gång också det internationella festivalnätverket in-situ samt det helt nystartade Nordic Urban Camp.

Trevor Davies.

Trevor Davies, ansvarig för konferensen Metropolis 2014 och konstnärlig ledare för KIT, Köpenhamns Internationale Teater.

Idén om återkommande möten föddes på det nordiska möte som hölls i Göteborg och på Tjörn 2012. Då framfördes önskemål om en nordisk plattform.

Nu i maj i Köpenhamn blev Metropolis 2014 startskottet för detta samarbete.

Tanken är att Nordic Urban Camp ska vara en mötesplats som återkommer. 2015 i Sverige och sedan 2016 i Norge, och 2017 i Finland.

I Köpenhamn var det KIT – Köpenhamns Internationale Teater som genomförde konferensen. Trevor Davies, konstnärlig ledare för KIT, hade satt ihop ett imponerande och intensivt program för de tre dagarna. Förutom seminarier, paneldiskussioner och minisessioner så innehöll det också studiebesök och visningar på plats runt om i Köpenhamn och med avstickare till Roskilde och Köge.

Guidad tur i Roskilde.

Studiebesök i Roskilde.

Initialt deltog representanter för de nordiska länderna i planeringen och föreslog föreläsare från de olika länderna.
Denna planeringsgrupp bestod av Ulrika Stausgaard, Oslo, Anne Laitinen, Sibbo kommun Finland, Matti Lucie Arents, Arkitekturtriennalen Oslo, Christina Hjorth, CPL, Sverige.

Konferensen gav en bred presentation av vad som diskuteras och vad som händer i Norden just nu.

Det är förstås omöjligt att sammanfatta allt som sades och skedde under dessa tre dagar, men min allmänna känsla är att intresset för ett kulturellt perspektiv i samhällsutvecklingen ökar.

Det går att urskilja olika linjer i detta.

1. En sådan är rent konstnärliga projekt, där konstnärerna använder staden som en utgångspunkt för sitt skapande. Ibland involveras medborgarna i projektet ibland inte. Alla konstformer blir möjliga i det sammanhanget. Inte minst de olika festivaler som deltog i konferensen och där staden utgör en arena.

2. En annan linje utgörs av akademierna och högskolorna. Det finns ett intresse för cultural planning bland forskare idag. Ofta följer man den utveckling som sker och sätter in den I ett store samhällsperspektiv, men på avstånd utan att ge sig in i metodutveckling eller praktik. Forskare som Franco Bianchini, Leeds, Dorte Skov Hansen, Köpenhamn och Peter Bishop, London gjorde alla inlägg som belyste den utveckling som sker.

3. Det tredje spåret var de praktiker som berättade om de projekt som fortgår runt om i Norden. Representanter för kommuner som Borås, Sibbo, Roskilde, med flera samt arkitekter berättade om olika projekt där de använde sig av nya förhållningssätt. Lia Ghilardi, som arbetat runt om i Norden med cultural planning, gav sina synpunkter på hur utvecklingen ser ut inom området.

Köbenhavns internationale teater (KIT) arrangerar sen 2007 stadsfestivalen Metropolis. I år ligger fokus på stadsutveckling och nordiskt samarbete under temat Nordic Urban Camp. Det är också startpunkten för ett treårigt samarbete mellan de nordiska länderna. Alla aktörer som arbetar med kultur och samhällsutveckling är välkomna.

Ladda ner inbjudan till Nordic Urban Camp och programmet.

Cultural Planning Laboratory är svensk samarbetspartner.