Dokumentation från Nationella nätverket i Borås den 12-13 september 2013

Hej!

Den 12–13 september bjöd det nationella nätverket för cultural planning in till seminarium i Borås. Fokus för mötet var cultural planning kopplat till sociala processer och stadsutveckling.

Dokumentationen från nätverksmötet är nu färdig och finns tillgänglig på Cultural Planning Laboratorys hemsida.

Att fånga platsens själ - logotyp.

Christina Hjorth: Nu är tiden mogen

Intresset för cultural planning sprider sig. Från Haparanda till Malmö. Från Åbo och Sibbo i Finland till Sogn och Fjordane i Norge. Tiden är helt enkelt mogen för en mer holistisk, kulturell och medborgarvänlig samhällsplanering. Exakt det som cultural planning erbjuder.

Lia Ghilardi : Hållbara städer är inkluderande

Städer kan erbjuda något för alla, men enbart om de är skapade av alla. Det var Lia Ghilardis budskap när hon pratade om behovet av samverkan mellan olika professioner. En samverkan som inte alltid är så enkel att få till.

Joakim Forsemalm: Culture planning på privat initiativ

I Floda utanför Göteborg har privata entreprenörer och fastighetsägare initierat ett cultural planning-projekt. Etnologen Joakim Forsemalm berättade om ett förnyelsearbete i två olika hastigheter.

Christina Hjorth: Lokal förankring avgörande

Projektledaren Christina Hjorth sammanfattade erfarenheterna från tre års arbete med Cultural Planning Laboratory. Projektet har gjort cultural planning till en del av utvecklingsprocesserna i flera västsvenska kommuner – och nätverket har en fortsatt viktig roll att fylla.

Bengt Wahlgren: Cultural planning kräver tid

När Bengt Wahlgren hörde talas om cultural planning blev han genast intresserad och bestämde sig för att introducera metoden i Borås.

Britt-Inger Lindqvist: Ny stolthet i utsatt område

Stadsdelen Norrby i Borås har haft rykte om sig att vara ett problemområde med hög arbetslöshet och stor otrygghet. Ett treårigt cultural planning-projekt har gett en nyanserad bild och skapat en ny stolthet bland invånarna. Britt-Inger Lindqvist berättade om hur det gått till.

Veronica Moraeus och Christina Axelsson: Culture planning stöd i stadsplanering

Borås stad planerar ny bebyggelse på Norrby. Veronica Moraeus och Kristina Axelsson berättade om hur cultural planning hjälper till i det arbetet.

Panelsamtal: Involvera människorna i utvecklingen

Konstnärens roll, kommunal organisation, bilden av Norrby och kultur som aspektpolitik. Det var några av ämnena under paneldebatten.

Avslutande Diskussion: Från nationellt till nordiskt

Det finns ett stort värde i att det nationella nätverket för cultural planning blir nordiskt. Det var kontentan av den avslutande diskussionen på nätverksmötet. Och processen är i gång med att ansöka om medel.

Läs hela dokumentation på Cultural Planning Laboratorys hemsida.