Augusti 2014

CPL logotyp.

Nyhetsbrev augusti 2014

Ett nyhetsbrev från Cultural Planning Laboratory.

Välkomna till föreningen Cultural Planning Laboratory!

Nu startar vi upp nyhetsbrevet igen efter en varm och solig sommar.

Sommaren blev en välbehövlig paus efter en ovanligt intensiv vår där mycket hände kring cultural planning. Metoden och det synsätt den representerar ser ut att närma sig ett genombrott. I maj ägde två stora konferenser rum som speglade det ökade intresset för kultur i samhällsutvecklingen. Det var spännande att få ta del av alla idéer och allt arbete som äger rum både i Norden och resten av världen. Läs mer om dem nedan.

Det blir fler och fler kommuner som närmar sig det här sättet att arbeta. Här i nyhetsbrevet tar vi upp Pajala, Växjö och Borås som fortsätter sitt arbete.

Det behövs nätverk och mötesplatser där det ges möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar.  Ett sådant forum är den förening som vi startat under namnet Cultural Planning Laboratory. Den är tänkt att ha en samlande funktion som bidrar till att utveckla nya metoder och sprida de erfarenheter och den kunskap som skapas.

Du som läser det här nyhetsbrevet och vill stödja arbetet är välkommen att bli medlem. Det kostar 100 kronor för privatpersoner och 500 kronor för företag, kommuner, föreningar och övriga och organisationer. Läs mer om hur du blir medlem!.

Vänliga hälsningar

Christina Hjorth
ordförande för föreningen
Cultural Planning Laboratory
christina.hjorth@comhem.se
0705-59 10 03

Nordic Urban Camp – Metropolis 2014 i Köpenhamn

Trevor Davies.

Trevor Davies, ansvarig för konferensen Metropolis 2014 och konstnärlig ledare för Köpenhamns Internationale Teater.

Den 21–23 maj samlades cirka 180 engagerade urbanister, konstnärer, tjänstemän, arkitekter, forskare och politiker på Refshalöen i Köpenhamn för ett tre-dagars seminarium. Tre händelser hade blivit en - Metropolis Laboratory som äger rum vartannat år och arrangerades för femte gången inrymde denna gång också det internationella festivalnätverket in-situ samt det helt nystartade Nordic Urban Camp.

Idén om återkommande möten föddes på det nordiska möte som hölls i Göteborg och på Tjörn 2012. Då framfördes önskemål om en nordisk plattform.

Läs Christina Hjorths rapport från konferensen.

Mapping Culture - Communities, Sites & Stories i Coimbra, Portugal

Nancy Duxbury, koordinator för konferensen i Coimbra, hälsar välkommen.

Nancy Duxbury, koordinator för konferensen i Coimbra, hälsar välkommen.

Konferensen Mapping Culture: Communities, Sites and Stories ägde rum i Coimbra 28-30 maj. Universitet i Coimbra är ett av Europas äldsta universitet som grundades redan 1290. Där finns CES Centrat för sociala studier, med en forskargrupp som ägnar sig åt städer, kultur och arkitektur. Ansvarig koordinator var Nancy Duxbury. (Några av er kanske härde henne när hon föreläste på det internationella seminarium som hölls på SKL om cultural planning hösten 2009.)

Konferensen samlade 190 deltagare från 28 länder - en blandning av forskare, arkitekter, konstnärer, stadsplanerare, kulturtjänstemän och konsulter.

Syftet med konferensen var att presentera och diskutera nya sätt att involvera konstnärlig kompetens och allmänhet i kulturell kartläggning, ”mapping”.

Läs Christina Hjorths rapport från konferensen.

Tredje gången gillt för Uppsala läns landsting…

Uppsala läns landsting fortsätter också sitt cultural planning arbete. Den 3 juni ordnades en ny seminariedag om cultural planning på Wiks slott, Det var tredje gången som man ordnade ett seminarium om detta och det ser ut som om intresset bara ökar genom att det blir fler deltagare varje gång.

Den här gången fick deltagarna förutom att höra om metoden också en genomgång av cultural planning-kartläggningen i Haparanda av etnolog Sophie Nyblom som berättade om sitt arbete.

Maria Håkansson, forskare och lektor vid Urbana och regionala studier, KTH, talade om hållbarhet, kulturarv och konsumtion. Hon analyserade dessa begrepp och lyfte fram den kulturella aspekten av hållbar utveckling.

Föreningen Cultural Planning Laboratory

Vår helt nybildade förening har börjat ta sina första stapplande steg.

Ett styrelsemöte hölls den 12 augusti. Styrelsen arbetar för att finna en finansiering för verksamheten. Det innebär bland annat att behålla hemsidan som en kunskapsplattform, att ge ut nyhetsbrev om hur arbetet med cultural planning går vidare i Norden, samt att med verka till mötesplatser i form av konferenser både på nationell och nordisk nivå.

Föreningen har också fått sina första medlemmar men det behövs ju fler. Så alla som vill stödja arbetet med att sprida och utveckla cultural planning kan betala in medlemsavgiften på bankgiro: 237-1615. Enskilda medlemmar betalar 100 kr, företag, kommuner och organisationer betalar 500 kr.

Läs mer om hur du blir medlem!.

Pajala är klar med sin kartläggning

Pajala arbetar med cultural planning och har nu genomfört sin kartläggning. Resultatet redovisades för allmänheten under Pajala marknad. Arbetsgruppen hade ett tält där man presenterade sitt arbete på stora skärmar och visade ett bildspel som skildrade Pajala ur ett kulturellt perspektiv. De berättade också om metoden och om hur man gått till väga.

Pajala marknad är ett välbesökt arrangemang som också inrymde en Pride-festival. Intresset var stort bland allmänheten för att ta del av det arbete man gjort.

I oktober kommer Pajala kommunstyrelse att få en genomgång av arbetet, men innan dess ska politiker och arbetsgrupp hinna med ett studiebesök på bland annat Tjörn för att ta del av deras erfarenheter som cultural planning kommun.

Pajala kommun har fått stöd från Norrbottens läns landsting för arbetet. Cultural planning finns med i landstingets kulturplan. Ansvarig för satsningen är Elisabeth Lax, divisionschef kultur och utbildning, på Norrbottens läns landsting.

Ringsberg i Växjö kartläggs för utveckling

Växjö startar ett cultural planning-projekt i Ringsberg-området. Det är konsultbyrån Volante som fått uppdraget som beräknas vara klart under 2015.

Förhoppningsvis kommer man att få en kartläggning av stadsdelen som kan utgöra en plan för den framtida utvecklingen. Erica Månsson, kulturchef i Växjö, är nöjd med att arbetet med cultural planning nu kommer igång.

Skulpturbiennalen i Norrby

I Borås har man just invigt sin årliga skulpturbiennal. Den genomförda cultural planning-processen i Norrby inrymde ett förslag om att införliva stadsdelen i biennalen och så har nu skett med lyckat resultat.

Här är ett citat ur recensionen skriven av Håkan Nilsson, Svenska Dagbladet torsdagen den 21 augusti:

Borås biennal rör sig bort från finrummet

Var börjar och slutar någonting? När jag söker mig förbi ödetomter och över en huvudled för att leta efter ”Hus 261” i Norrby, en stadsdel i miljonprogramsanda bakom Textile fashion center, känns det som om inte bara centret, utan hela staden vänder ryggen till. Härifrån är det inte ens möjligt att se det neonöga Bo Christian Larsen installerat på centrets skorsten och som nu blickar ner över Borås. Men även här finns en skulpturtradition att ta tillvara, vilket Lars-Åke Åberg också lyckas med. Abstrakta kompositioner och lekvänliga skulpturer i ett område konstälskare sällan vallfärdar till.
Kontrasten till den nyfixade industribyggnaden nedanför är total. Och viktig. Med placeringen i Norrby börjar skulpturbiennalen problematisera sin egen historik av att röra sig inne i stadens finrum. En sorts självkritisk hållning som är nödvändig om biennalen skall hållas levande.

Alltså: använd inte nästa skulpturbiennal som dragplåster för någon nybyggd galleria eller liknande. Låt istället konsten hitta vägar genom sociokulturella, ekonomiska och geografiska barriärer. Det tjänar alla på.

Skulpturbiennalen i Borås pågår till den 14 september.

Intresserad av fler konferenser om städers utveckling?

City Link Congress - Cities, Culture and Sustainability äger rum den 12 september i Hamburg. Teman som kommer att tas upp är bland annat hållbarhet, stadsutveckling och gräsrotsinitiativ. Konferensen är en fortsättning på Think Space Conference, som hölls i Malmö, Odense och Aalborg förra året.

Läs mer om City Link Congress - Cities, Culture and Sustainability (PDF).

Nordisk konferens nästa år igen

Planering pågår för att genomföra nästa steg i Nordic Urban Camp. Tanken är att konferensen ska hållas i Sverige.

Vi återkommer i nästa nyhetsbrev om detta!