Januari 2013

Logotyp för nyhetsbrev.

Nyhetsbrev januari 2013

Nu inleder vi ett nytt år med cultural planning!

Intresset sprider sig. Behovet av en fördjupad identitet blir allt starkare i en tid av likriktning. Cultural planning är ett demokratiskt verktyg som kan ge kvalitet i processen med att utveckla en kommun.

Glädjande nog inser fler och fler kommuner detta. Läs exempelvis nedan om hur Ale kommun har tagit med metoden i sin nämndplan för detta år.

I år börjar också några kommuner i Norge att arbeta med cultural planning. Vi berättar mer om det i ett kommande nyhetsbrev.

Vi hörs och ses under året!

Christina Hjorth
projektledare för Cultural Planning Laboratory
christina.hjorth@comhem.se
0705-59 10 03

Cultural planning tar fart i Ale kommun

Ale kommun, som varit med i Cultural planning laboratory från starten, har nu kommit en bit på väg. Efter flera års förankringsarbete, där arbetet har legat hos Kultur och Fritid, har nu kommunstyrelsen tagit med en text i sin nämndplan för 2013.

Biblioteket i Nödinge.

I ett hörn av biblioteket i Nödinge kan besökare läsa alla synpunkter som kommit in om sin ort.

En bidragande orsak till att frågan kommit så här långt, tror vi är den insats som Kultur och Fritid gjorde under våren. Ale kommun har ortsutvecklingsmöten på 10 orter varje vår och höst då politiker möter allmänheten. Det är väl förankrade träffar som genomförts i många år.

Under våren var vi med på alla tio möten och genomförde en kart-enkät som exempel på hur intressant det kan vara med samhällsplanering. Alla fick en karta över sin ort, där de skulle markera tre positiva och tre negativa platser samt med några få ord förklara varför. Dessutom fick man berätta hur man vill att utvecklingen ska se ut på sin egen ort fram till år 2017.

Sättet att jobba med samhällsplanering blev väldigt uppskattat och begreppet cultural planning fick ett ”ansikte”. Just nu turnerar karta och texter på våra bibliotek, sammanställt av samhällsplaneringsavdelningen. De finns även på kommunens hemsida.

Ragnhild Kappelmark, enhetschef allmänkultur, kulturskola, Ale kommun

Så här skriver kommunstyrelsen i sin nämndplan:

"10. Att fånga Ales själ
- Ett Cultural planning-projekt
Det är viktigt att det offentliga rummet är till för alla. Ett led i att göra kommunen attraktivare är att lyfta fram orternas identitet och bakgrundshistoria. Cultural planning är en metod för att tillvarata kulturella resurser och att arbeta mer strategiskt och integrerat med kulturfrågor i samhällsplaneringen. Platsens själ och attraktivitet samt medborgarnas egen kreativitet står i centrum för arbetet.
En viktig del i sammanhanget är att Cultural planning-processen sker sektorsövergripande och har en tydlig prägel av medborgardialog.
Uppdrag:
Utred på vilket sätt Cultural planning kan stärka Ale kommuns identitet ur ett kommunikationsperspektiv respektive hur metoden kan integreras i den översiktliga planeringen (ÖP)."

Problem vid genomförandet av cultural planning

Sara Karlsson.

Sara Karlsson läser kandidatprogrammet Kultur på Göteborgs Universitet. Under hösten gjorde hon praktik på Kultur i Väst och tog då fram rapporten "Drar vi åt samma håll?" som handlar om cultural planning.

- Jag är intresserad av vad det är som gör att en metod fungerar mer eller mindre bra. Eftersom implementeringen av cultural planning verkade gå olika fort fram i olika kommuner kände jag att det fanns något att undersöka.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten på Cultural planning laboratorys hemsida.

Utbildningsdag i cultural planning för Kultur i Väst och Västarvet

Den 14 december hade Västarvet och Kultur i Väst en gemensam fortbildningsdag om metoden cultural planning. Vi var cirka 30 personer som fick veta mer om vad metoden går ut på, hur den har används i översikts- och detaljplanarbetet på Tjörn samt hur den har använts i en kommunplan för Falköping. Vi avslutade dagen med att diskutera hur vi kan använda metoden i vårt arbete.

Anita Larsson Modin, Västarvet

Barnen valde lekplats i Borås

Lekplatsbeskrivning.

Den lekplats som vann.

Under två veckor i höstas har barn mellan 4 och 12 år varit med och röstat på sin kommande favoritlekplats. Valet genomfördes som ett riktigt val, med valplakat och röstsedlar, och administrerades av Valnämnden.

Se fler valplakat på lekplatsvalets hemsida.

Norrbys ”nobelpris” delades ut till stadsdelens hjältar

Jan Louis som vann Fredspriset.

Jan Louis vann Fredspriset

Årets entreprenör, årets fredspris, årets kulturpris och årets miljöpris var utmärkelserna när Borås Stad och AB Bostäder anordnade Nobelmiddag för stadsdelen Norrby i december. Initiativet till den lokala Nobelfesten kommer från personalen på Mötesplats Norrby.

- Vi vill lyfta fram allt det positiva som görs här på Norrby och uppmuntra fler att engagera sig, säger ungdomssamordnare Anders Johansson.

Vinnarna i de fyra kategorierna får priser som kommer stadsdelen Norrby till nytta. Det var fyra vinnare som vann Norrbypriset: Jan Louis som vann Fredspriset, Abdullah Warsame som vann Miljöpriset, Hawa Ismail som vann Entreprenörspriset och Jackie Ohlsen som vann Kulturpriset.

Läs mer om arbetet i Borås i vår intervju med Britt-Inger Lindqvist.

Nationellt nätverksmöte i Uppsala

Den 1-2 november 2012 stod Kultur i länet värd för höstens möte med Nationella nätverket för Cultural Planning. I nätverket ingår för kommuner, regioner/landsting samt andra aktörer som arbetar med eller planerar att arbeta med cultural planning.

Nu finns de flesta föreläsarnas presentationer samt ett översiktligt referat från nätverksträffen tillgängligt.

Sprid vårt nyhetsbrev

Skicka gärna vidare detta nyhetsbrev till intresserade kollegor. Om de är intresserade av att bli prenumeranter kan de bli det genom att fylla i formuläret längst ned på hemsidan. Där kan man även avanmäla sig.

Nästa nyhetsbrev utkommer i mars. Skicka oss gärna tips!