Juni 2012

CPL nyhetsbrev huvud

Nyhetsbrev juni 2012

Hej och välkomna till det andra nyhetsbrevet från nätverket Cultural Planning Laboratory. Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken och nätverket erbjuder kommuner i i Västra Götaland stöd i deras arbete med metoden. För närvarande deltar ett tiotal kommuner, alla fyra kommunalförbund, Västarvet samt Kultur i Väst.

Francho Bianchini om okarinor och kartläggningar

 Staffan Melin.

I detta nyhetsbrev vill vi dels tipsa om vår intervju med Franco Bianchini, frontfigur inom cultural planning. För honom är cultural planning ett verktyg för både demokrati och hållbarhet.

Nytt kulturpolitiskt program i Skara med cultural planning

Skara har använt sig av cultural planning för att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program. Läs vår intervju med projektledaren Jan-Erik Augustson.

Cultural planning så in i Norden

På Kultur i Västs hemsida finns det en mängd material om och dokumentation från det nordiska cultural planning-mötet på Göteborgs Stadsmuseum den 25-26 april. Du kan bland annat se och lyssna till alla föredrag!

"Sacco-modellen" i Halland

Halland arbetar med en stor kartläggning av deras kulturella resurser. Christer Gustafsson och hans kollegor tillämpar "Sacco-modellen" för att hitta kreativa kluster i området. Han föreläste också på nätverksträffen den 22 maj. Läs vår sammanfattning av Christers redogörelse.

Sprid vårt nyhetsbrev

Skicka gärna vidare detta nyhetsbrev till intresserade kollegor. Om de är intresserade av att bli prenumeranter kan de bli det genom att fylla i formuläret längst ned på hemsidan. Där kan man även avanmäla sig.

Nästa nyhetsbrev utkommer i september. Skicka oss gärna tips!

Vänliga hälsningar

Christina Hjorth
projektledare för Cultural Planning Laboratory
christina.hjorth@comhem.se
0705-59 10 03

Intresset för cultural planning växer

Det känns som om intresset för cultural planning bara växer. Ett tydligt tecken på detta var det nordiska nätverksmötet i april. Det präglades av stort engagemang och intresse hos deltagarna. Kanske är tiden mogen för ett genombrott för metoden på bred front.

Vad som är viktigt är att utveckla praxis, att utpröva praktiska arbetsmetoder. Cultural Planning Laboratory kommer att sammanställa de erfarenheter som görs av nätverket i Västra Götaland till en bok som är planerad att utkomma 2013. Att sprida erfarenheter är ju en viktig del av syftet med laboratoriet.

Vi ser redan nu att förankringsarbetet ofta är det som tar lång tid, men det är också helt avgörande om arbetet ska bli framgångsrikt och få genomslag. En annan sak som är tydlig är att man ofta inte är van att arbeta praktiskt tillsammans över sektorsgränserna i kommunerna. Och hur roligt man sen tycker det är när man väl gör det!

Utbildning i metoden var något som efterlystes på det nordiska nätverksmötet. Det finns flera intressenter som är villiga att försöka åstadkomma detta och min gissning är att vi kommer att kunna se ett par initiativ redan nästa år. Jag återkommer till detta längre fram.

Cultural Planning Laboratory är nu inne på sitt tredje år. I februari kommer vi att kunna sammanfatta den första projektperioden. Redan nu har vi börjat planeringen för de kommande tre åren. Vi har märkt att laboratoriet fyller ett behov. Vad framtiden innebär vet vi inte ännu, men metoden behöver utvecklas och de kommuner som arbetar med den behöver stöd både teoretiskt och praktiskt.

Vi får ofta förfrågningar utanför Västra Götalandsregionen om Cultural Planning Laboratory. Just nu funderar vi på hur vi ska kunna tillgodose det behovet.

Nationella nätverksmötet i höst

Nästa nätverksmöte äger rum den 1-2 november på Wiks slott i Uppsala. Det är Kultur i länet, Uppsala landsting, som står som värd för mötet tillsammans med nationella nätverket för cultural planning. Det ger oss möjlighet att åter möta Calle Nathanson, numera kulturchef i Uppsala landsting, som spelat en central roll i arbetet för cultural planning genom sitt tidigare jobb på SKL. Kultur i länet ordnar transport från Uppsala central till slottet. Det blir något att se fram emot i höstmörkret!

Cultural planning i Indien

Petra Scherman och Monica Strandell har arbetat med ett projektarbete på en kurs i restaureringskonst vid Konsthögskolan i Stockholm. Utbildningen har haft som fokus att restaurera och utveckla den gamla stadskärnan i staden Pune i Indien. De föreslår i sin projektrapport att man ska använda cultural planning för att hitta vägar att bevara de gamla krukmakarkvarteren Kumbhar Wada med fokus på de immateriella värden som finns i stadsdelen.

Projektet presenteras på utbildningens slututställning på Galleri Mejan i Stockholm den 30 maj – 10 juni.

Läs projektrapporten om Kumbhar Wada.