Första delen av CPL avslutad

Barnteckning över Norrby, Norås.

Cultural planning laboratory har under tre år erbjudit kommuner processtöd på plats och inspiration i form av workshops och seminarier. I Västra Götaland deltog 10 kommuner i ett samarbete. Läs mer om varje kommun och annan information här på hemsidan.

Christina Hjorth har skrivit en rapport om projektets tre första år. Även Borås har skrivit en rapport om sitt omfattande cultural planning-arbete i stadsdelen Norrby.

Nu drivs Cultural planning laboratory vidare som en förening.

Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Metoden har många fördelar jämfört med traditionell planering. Den ger en helhetsbild av ett samhälle med livskvalitet och kulturella resurser som betydelsefulla inslag. Det är en demokratisk, lyssnande metod som inkluderar medborgarna i planeringen. Att finna platsens själ – är ett sätt att beskriva syftet med cultural planning. Processen leder fram till en handlingsplan. Det är ett långsiktigt arbete – ingen snabb mirakelkur, men det kan bidra till en bestående förändring som är förankrad redan när den genomförs.

Cultural planning bygger på lokalt engagemang och kartläggning av en plats kulturella kvaliteter. Dessa kopplas till kommunens strategiska arbete inom olika fält, tex. översiktsplanearbete eller visionsarbete. Målet är att öka det lokala samarbetet och minska avståndet mellan kultur och samhällsplanering.

Mer information