Fyrbodal

Projektägare 2011-2012

Fyrbodal är projektägare för Cultural Planning Laboratory under 2011-2012.

Kontaktperson

Marianna Andersson.Marianna Andersson
Telefon: 0522-44 08 61
E-post: marianna.andersson@fyrbodal.se
Hemsida: www.fyrbodal.se

Marianna är ansvarig för kulturområdet med gott om kontakter med kommunernas kulturchefer, näringslivet och kulturinstitutioner.

Information

Fyrbodals beredningsgrupp för kultur har antagit följande vision för sitt långsiktiga arbete:

Fyrbodal ska skapa landets bästa system för att stödja kulturföretagande och verksamheter inom kulturområdet.

Offentlig miljö som konstform

Projektet syftar till att genom seminarier, inspirationsdagar och konstnärligt konsultarbete öka graden av delaktighet och medverka till helhetstänkande och långsiktighet kring konst, arkitekturfrågor och offentligt planeringsarbete.

Läs mer på om Offentlig miljö som konstform.

Karta över Fyrbodal