Mark

Cultural planning i Marks kommun

Från Kultur- och fritidsförvaltningen finns Folkhälsoplanerare och Kulturutvecklare som kommer att arbeta med Cultural Planning i samarbete med Teknik- och serviceförvaltningen samt Plan- och bygglovskontoret. Under processen kommer arbetsgrupper att tillsättas där olika aktörer i området, boende, skolor, föreningar m fl kommer att vara representerade.

Området som står i fokus är de centrala delarna av Skene där 156:an löper fram. Utmed sträckan finns några platser som är föremål för detaljplanering; Skene torg, en gång- och cykelväg samt en öppen yta utanför Erikshjälpen. Ledordet för processen är trivsel.

På Skene bibliotek kommer det fortlöpande vara möjligt att följa utvecklingen och delta i processen.
Biblioteket är den "sambandscentral" som alla kan använda sig av och där det finns en bibliotekarie knuten till arbetet.

Hur Skenes "själ" ser ut vet vi inte idag, men genom att vaska fram guld hos arbetsgrupperna kommer vi förhoppningsvis att hitta en utformning av området som känns helt naturlig och identifierbar för dem de berör, det vill säga skeneborna, när processen är färdig.

Kontaktpersoner

Folkhälsoutvecklare Louise Malmgren
Tel 0320 - 21 72 54
louise.malmgren@mark.se

Kulturutvecklare Carola Melo
Tel 0320 - 21 70 60, 070 633 39 95
carola.melo@mark.se