Skara

Skara ungdomar

Beskrivning

Projektplan för arbetet med nytt kulturpolitiskt program 2011-2014. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den 17 mars 2011.

Kontaktpersoner

Ulrika Strandroth Frid, förvaltningschef Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
tel 0511- 324 37, 070-563 24 37

Jan-Erik Augustsson, projektledare, Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
0511-320 67, 070-682 19 13

Mer information

Läs vår intervju med Jan-Erik Augustsson, om varför Skara valde cultural planning för att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program (maj 2011).